kalite yönetimi

Kıvanç Plastik olarak başarının ancak uygulamalarımızın, proseslerimizin ve performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda tasarlanmış kapsamlı bir Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve sürdürülmesi ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz.

Müşterilerimizin beklentilerinin karşılanamadığı bir durumun işimizi, tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizi ve çalışanlarımızı etkileyecek olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin farkındayız.

Proseslerimizi ve ürünlerimizi sürekli iyileştirerek ve geliştirerek rekabetçi maliyetler ile müşterilerimize de bulundukları sektörde uygun fiyatlı ürünler sunarak avantaj sağlayacağının da bilincindeyiz.

Bu sebeplerle kalite politikamız müşteri memnuniyetinin artırılması için kalite yönetimimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, müşterilerimizin ürün ihtiyaçlarını yüksek kaliteli ürünler üreterek tam zamanında karşılamaktır.

 

Kalite Kontrol Kabiliyetlerimiz

Giriş Kontrol - Proses Kontrol - Final Kontrol

Lot İzlenebilirliği

Kapasite çalışmaları

İlk numune kontrolleri

Teknik resim güncellik takibi

Malzeme onay süreci İNK takibi

Kalite Güvence Metodları ve Testleri

İş Akış Şemaları

Kontrol Planları

FMEA Analizleri

8D Düzeltici / Önleyici Faaliyetler Uygulaması

Poka-Yoke Uygulamaları

İstatistiksel Proses Kontrolü

Makine/Üretim Yeterlilik Çalışmaları

Ölçüm Yeterliliği Çalışmaları

Kalite Politikamız

Kıvanç Plastik olarak

 

Ürünlerimizi sunarken, ulusal ve uluslararası standart ve mevzuat şartlarına uyarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyi,

Eğitim ve bilinçlendirmeye gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,

Tüm birimlerde sürekli gelişim ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,

Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmayı,

İnsana  ve çevreye saygılı davranmayı,

ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEM STANDARDI’NIN gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Taahhütte bulunduğu kalite politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olmayı kendine görev bilir.

Çevre Politikamız

Kıvanç Plastik olarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın bizim en büyük sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

Bu sebeple;

Doğal kaynakların verimli olarak kullanılmasını sağlamak,

Tüm faaliyetlerimizin insan ve çevre sağlığına olan etkilerini denetleyerek tespit etmek, kontrol altında tutmak ve sürekli iyileştirme sağlayarak bu unsurları önlemek,

Çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak,

Başta Avrupa Birliği ROHS direktifleri olmak üzere ilgili tüm yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,

Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerden kaynaklanan plastik, elektronik ve diğer hurda ve atıkların kontrol altına alınıp ayrıştırılmasını ve bu atıkların geri dönüşüm için ilgili kurumlara teslim edilmesini, geri dönüşümü yok ise yasal yollarla bertaraf edilmesini sağlamak ve atıkları mümkün olduğu kadar azaltmak,

Önceden belirlediğimiz çevresel hedeflere ilişkin aktivite ve performansımızı periyodik olarak ölçmek,

Çevre yönetim sistemi uygulamalarının personel ile paylaşılmasını sağlamak ve çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

Personelin kendi üzerine düşen rolü en iyi şekilde özümsemesini sağlamak,

temel politikamızdır.

Sertifikalar
KIVANÇ_9001
KIVANÇ_9001

ISO 9001 - ISO 14001 Belgeler

press to zoom
KIVANÇ_14001
KIVANÇ_14001
press to zoom